معنی و ترجمه کلمه فربه یا پروارى کردن به انگلیسی فربه یا پروارى کردن یعنی چه

فربه یا پروارى کردن

fat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها