معنی و ترجمه کلمه فرجامى به انگلیسی فرجامى یعنی چه

فرجامى

cassation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها