معنی و ترجمه کلمه فرجه دادن به انگلیسی فرجه دادن یعنی چه

فرجه دادن

respite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها