معنی و ترجمه کلمه فرجه به انگلیسی فرجه یعنی چه

فرجه

deadline
interspace
interval
respite
start

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها