معنی و ترجمه کلمه فرخنده به انگلیسی فرخنده یعنی چه

فرخنده

auspicious
beatific
happy
jubilant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها