معنی و ترجمه کلمه فرد پرستى به انگلیسی فرد پرستى یعنی چه

فرد پرستى

individuation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها