معنی و ترجمه کلمه فرزانگى به انگلیسی فرزانگى یعنی چه

فرزانگى

wisdom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها