معنی و ترجمه کلمه فرزلف به انگلیسی فرزلف یعنی چه

فرزلف

crisping iron
crisping pin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها