معنی و ترجمه کلمه فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید به انگلیسی فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید یعنی چه

فرزند آدم ابوالبشر که برادرش او را به قتل رسانید

abel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها