معنی و ترجمه کلمه فرزند آزاد مرد به انگلیسی فرزند آزاد مرد یعنی چه

فرزند آزاد مرد

freeborn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها