معنی و ترجمه کلمه فرزند خوانده به انگلیسی فرزند خوانده یعنی چه

فرزند خوانده

fosterling
godchild
stepchild
stepson

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها