معنی و ترجمه کلمه فرزند خواندگى به انگلیسی فرزند خواندگى یعنی چه

فرزند خواندگى

adoption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها