معنی و ترجمه کلمه فرسایشى به انگلیسی فرسایشى یعنی چه

فرسایشى

detrital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها