معنی و ترجمه کلمه فرسایشگر به انگلیسی فرسایشگر یعنی چه

فرسایشگر

erosive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها