معنی و ترجمه کلمه فرسایش در اثر هوا به انگلیسی فرسایش در اثر هوا یعنی چه

فرسایش در اثر هوا

weathering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها