معنی و ترجمه کلمه فرستادن به انگلیسی فرستادن یعنی چه

فرستادن

dispatch
forward
issue
pack
refer
send
send in
send out
send round
ship
transmit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها