معنی و ترجمه کلمه فرستادن به انگلیسی فرستادن یعنی چه

فرستادن

dispatch
forward
issue
pack
refer
send
send in
send out
send round
ship
transmit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها