معنی و ترجمه کلمه فرسوده شدن به انگلیسی فرسوده شدن یعنی چه

فرسوده شدن

fray
irk
outwear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها