معنی و ترجمه کلمه فرسوده و از بین رفته شدن به انگلیسی فرسوده و از بین رفته شدن یعنی چه

فرسوده و از بین رفته شدن

wear off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها