معنی و ترجمه کلمه فرسوده کردن به انگلیسی فرسوده کردن یعنی چه

فرسوده کردن

gruel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها