معنی و ترجمه کلمه فرش کف اتاق با چوب هاى مختلف به انگلیسی فرش کف اتاق با چوب هاى مختلف یعنی چه

فرش کف اتاق با چوب هاى مختلف

parquetry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها