معنی و ترجمه کلمه فرصت طلبى به انگلیسی فرصت طلبى یعنی چه

فرصت طلبى

opportunism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها