معنی و ترجمه کلمه فرضیه حرکت ذرات کوچک اجسام به انگلیسی فرضیه حرکت ذرات کوچک اجسام یعنی چه

فرضیه حرکت ذرات کوچک اجسام

kinetic theory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها