معنی و ترجمه کلمه فرضیه نسبى به انگلیسی فرضیه نسبى یعنی چه

فرضیه نسبى

relativity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها