معنی و ترجمه کلمه فرضیه ى اتمى که تمام مواد را ترکیبى از ذرات اتم مى داند به انگلیسی فرضیه ى اتمى که تمام مواد را ترکیبى از ذرات اتم مى داند یعنی چه

فرضیه ى اتمى که تمام مواد را ترکیبى از ذرات اتم مى داند

atomic theory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها