معنی و ترجمه کلمه فرضیه ى استدلالى مارکس به انگلیسی فرضیه ى استدلالى مارکس یعنی چه

فرضیه ى استدلالى مارکس

dialectical materialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها