معنی و ترجمه کلمه incomprehension به فارسی incomprehension یعنی چه

incomprehension


عدم درک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها