معنی و ترجمه کلمه i marvel how he has fled به فارسی i marvel how he has fled یعنی چه

i marvel how he has fled


در شگفتم که چگونه گريخته است ،نميدانم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها