معنی و ترجمه کلمه imaginative به فارسی imaginative یعنی چه

imaginative


تخيلى ،پرپندار،پر انگاشت ،داراى قوه تصور زياد
روانشناسى : برخوردار از تخيل قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها