معنی و ترجمه کلمه فرض قبلى به انگلیسی فرض قبلى یعنی چه

فرض قبلى

premise
presupposition
prolepsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها