معنی و ترجمه کلمه فرعى به انگلیسی فرعى یعنی چه

فرعى

accessorial
accessory
adjunct
ancillary
by
bye
derivative
extraneous
extrinsic
incidental
inferior
petty
radicle
secondary
sideway
subaltern
subordinate
subsidiary
tributary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها