معنی و ترجمه کلمه فرفیر به انگلیسی فرفیر یعنی چه

فرفیر

purpura

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها