معنی و ترجمه کلمه فرفیر به انگلیسی فرفیر یعنی چه

فرفیر

purpura


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها