معنی و ترجمه کلمه فرقه گرایى به انگلیسی فرقه گرایى یعنی چه

فرقه گرایى

denominationalism
sectarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها