معنی و ترجمه کلمه فرق سر به انگلیسی فرق سر یعنی چه

فرق سر

crown
peak
scalp
skull

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها