معنی و ترجمه کلمه فرق گذاردن به انگلیسی فرق گذاردن یعنی چه

فرق گذاردن

contradistinguish
tell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها