معنی و ترجمه کلمه فرمالدئید به انگلیسی فرمالدئید یعنی چه

فرمالدئید

formaldehyde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها