معنی و ترجمه کلمه فرمالیته ادارى به انگلیسی فرمالیته ادارى یعنی چه

فرمالیته ادارى

red tape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها