معنی و ترجمه کلمه فرماندار به انگلیسی فرماندار یعنی چه

فرماندار

governor
legate
proconsul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها