معنی و ترجمه کلمه فرماندهى کردن به انگلیسی فرماندهى کردن یعنی چه

فرماندهى کردن

officer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها