معنی و ترجمه کلمه فرمانده تیپ به انگلیسی فرمانده تیپ یعنی چه

فرمانده تیپ

brigadier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها