معنی و ترجمه کلمه فرمانده طبالان به انگلیسی فرمانده طبالان یعنی چه

فرمانده طبالان

drum major

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها