معنی و ترجمه کلمه فرمانرواى دریاها به انگلیسی فرمانرواى دریاها یعنی چه

فرمانرواى دریاها

thalassocrat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها