معنی و ترجمه کلمه فرمانروایى به انگلیسی فرمانروایى یعنی چه

فرمانروایى

empire
rule
rulership

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها