معنی و ترجمه کلمه فرمانفرما به انگلیسی فرمانفرما یعنی چه

فرمانفرما

emperor
governor general
superordinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها