معنی و ترجمه کلمه فرمان اتومبیل به انگلیسی فرمان اتومبیل یعنی چه

فرمان اتومبیل

steering wheel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها