معنی و ترجمه کلمه فرمان امیراتور که قوت قانونى داشته به انگلیسی فرمان امیراتور که قوت قانونى داشته یعنی چه

فرمان امیراتور که قوت قانونى داشته

ukase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها