معنی و ترجمه کلمه فرمان شناسى به انگلیسی فرمان شناسى یعنی چه

فرمان شناسى

cybernetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها