معنی و ترجمه کلمه فرمول سازى به انگلیسی فرمول سازى یعنی چه

فرمول سازى

formularization
formulization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها