معنی و ترجمه کلمه فرموک به انگلیسی فرموک یعنی چه

فرموک

distaff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها