معنی و ترجمه کلمه فرنگى مابى به انگلیسی فرنگى مابى یعنی چه

فرنگى مابى

westernization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها