معنی و ترجمه کلمه فرنگى پدر و هندى مادر به انگلیسی فرنگى پدر و هندى مادر یعنی چه

فرنگى پدر و هندى مادر

half caste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها